Skt. Kjelds Kvarter

Biotop:
Skov og Overdrev
Kunde:
Københavns Kommune
Årstal:
2014

Københavns Kommune har igangsat en omfattende områdefornyelse af Skt. Kjelds kvarter der både skal klimasikre og skabe et grønt åndehul for området. Skt. Kjelds Plads bliver beplantet med URBANGREEN's® eng, strandeng og overdrev biotoper. I kraft af sin centrale placering og sin størrelse på 8000 m2, har Skt. Kjelds Plads potentiale til at blive et foregangseksempel for, hvordan vi klimasikrer vores byrum.