Skovskolen

Biotop:
Overdrev
Kunde:
Skovskolen
Årstal:
2014
Udførsel:
Grontmij

Skovskolen gennemfører i samarbejde med Grontmij, et 3 ugers kursus om grønne tage. Til det formål er URBANGREEN® konceptet trukket ind, både i forhold til plantevalg, designløsninger og for at højne forståelsen af potentialet i at støtte biodiversiteten. Skovskolen er et praksisnært uddannelsescenter, der arbejder med erhvervs- og professionsrettede uddannelser, kurser, rådgivning og udvikling inden for skov, park, landskab og friluftsliv.