Gullandsgården

Biotop:
Blandet
Kunde:
Gullandsgården
Årstal:
2014
Design:
Niels Lützen
Udførsel:
PP Landskab

Ved Gullandsgården etableres vores første grønne væg med URBANGREEN®. Plantevalget er primært sammensat ud fra et æstetisk synspunkt, samt under hensyntagen til den nordvendte facade. I efteråret 2014 er væggen helt dækket med sprudlende planteliv.De vilde planter vil forøge biodiversitet i området i form af flora og fauna og vil tiltrække sommerfugle og bestøvende bier, samt fugle. Tillige har den grønne væg en vigtig funktion, idet den er med til at håndtere regnvandet fra bygningens store tagflader. Væggen er forsynet med dryp-vandingssystem, som opsamler regnvandet, fra de omkringliggende tage.