Biotophaver

Biotop:
Overdrev, Strandeng, Eng, Skov
Kunde:
Københavns Universitet
Årstal:
2015
Design:
GXN og SLA
Udførsel:
Kuubo

Projektet er et formidlingsprojekt af den danske natur gennem anlæggelsen af biotophaver på Nørre Campus.

Biotophaverne har det formål at skabe rekreative områder der inspirerer til en større interesse og forståelse af biodiversitet og vækker brugernes interesse for at komme ud og opleve Danmarks natur.

Haverne vil være med til understøtte den undervisning og forskning der foregår omkring biodiversitet på Nørre Campus samt en identitet udadtil.