STRANDENG

Strandeng er den vegetation, der findes på lavtliggende arealer langs beskyttede salt- og brakvandskyster. Strandengen præges først og fremmest af havets nærhed og det salte vand, der ofte oversvømmer strandengen. Vegetationen består af salt- og fugttolerante græsser og urter. Her er masser af føde til vadefuglene.

• Salttolerante og vandabsorberende planter velegnede til vejbede

• Engelskgræs vil lokke sommerfuglearten ildfugl til

 • Name
  Engelskgræs
  Latin Name
  ( Armeria maritima )
 • Name
  Katteskæg
  Latin Name
  ( Nardus stricta )
 • Name
  Kær-ranunkel
  Latin Name
  ( Ranunculus flammula )
 • Name
  Alm. kællingetand
  Latin Name
  ( Lotus corniculatus )
 • Name
  Strand-bede
  Latin Name
  (Beta vulgaris ssp. maritima )
 • Name
  Strand-krageklo
  Latin Name
  ( Ononis spinosa )
 • Name
  Jordbær-kløver
  Latin Name
  ( Trifolium fragiferum )
 • Name
  Sylt-star
  Latin Name
  ( Carex otrubae )
 • Name
  Strand-kamille
  Latin Name
  ( Tripleurospermum maritimum )
 • Name
  Dansk kokleare
  Latin Name
  ( Cochlearia danica )
 • Name
  Fåre-svingel
  Latin Name
  ( Festuca ovina )
 • Name
  Strand-trehage
  Latin Name
  ( Triglochin maritima )