STRAND

Stranden er overgangsområdet mellem havet og landjorden. Stranden består af sten, grus og sand og har lavt voksende vegetation med salttolerante græsser og urter. De blomstrende planter tiltrækker farvestrålende sommerfugle som sortåret hvidvinge, klitperlemorssommerfugl, vejrandøje og sandrandøje.

• Ekstrem hårdfør og velegnet til vejbede og grønne tage

• Sommerfuglen sandrandøje er karakteristisk for stranden

 • Name
  Rød svingel
  Latin Name
  ( Festuca rubra )
 • Name
  Strand-vejbred
  Latin Name
  ( Plantago maritima )
 • Name
  Bidende stenurt
  Latin Name
  ( Sedum acre )
 • Name
  Rødknæ
  Latin Name
  ( Rumex acetosella )
 • Name
  Nikkende limurt
  Latin Name
  ( Silene nutans )
 • Name
  Klit-kambunke
  Latin Name
  ( Koeleria glauca )
 • Name
  Gul snerre
  Latin Name
  ( Galium verum )
 • Name
  Alm. torskemund
  Latin Name
  ( Linaria vulgaris )
 • Name
  Alm. kongepen
  Latin Name
  ( Hypochoeris radicata )
 • Name
  Alm. røllike
  Latin Name
  ( Achillea millefolium )
 • Name
  Blåmunke
  Latin Name
  ( Jasione montana )
 • Name
  Håret høgeurt
  Latin Name
  ( Pilosella officinarum )