SKOV

Skovbunden er fugtig, dyb og muldrig på grund af de nedbrudte blade og andet organisk materiale. Næringsstoffernes cyklus er kort. Skovbundens planter er nogle af de første, der blomstrer om foråret. Allerede i april dækker den hvide anemone skovbunden som et hvidt tæppe – duften af anemoner og muld er duften af skov!

• De blomstrende planter tiltrækker sommerfuglearten skovrandøje

• Skovbiotopen kan etableres i parker eller som grønt tag med træer

 • Name
  Skov-storkenæb
  Latin Name
  ( Geranium sylvaticum )
 • Name
  Hvid anemone
  Latin Name
  ( Anemone nemorosa )
 • Name
  Bredbladet klokke
  Latin Name
  ( Campanula latifolia )
 • Name
  Bøg
  Latin Name
  ( Fagus sylvatica )
 • Name
  Sød astragel
  Latin Name
  ( Astragalus glycyphyllus )
 • Name
  Rød svingel
  Latin Name
  ( Festuca rubra )
 • Name
  Skov-forglemmigej
  Latin Name
  ( Myosotis sylvatica )
 • Name
  Stor frytle
  Latin Name
  ( Luzula sylvatica )
 • Name
  Storblomstret kodriver
  Latin Name
  ( Primula vulgaris )
 • Name
  Skov-jordbær
  Latin Name
  ( Fragaria vesca )
 • Name
  Miliegræs
  Latin Name
  ( Milie effusus )
 • Name
  Stor fladstjerne
  Latin Name
  ( Stellaria holostea )