RIGKÆR

Rigkær er moser eller enge, hvor jorden oftest er vandmættet. Biotopen findes typisk ved foden af skrænter eller i små lavninger i landskabet. Biotopen er naturlig næringsfattig, og kendetegnes ved en relativt lavt voksende urte- og græsvegetation. Planterne foretrækker vandmættet jord og absorberer og fordamper store vandmængder.

• Biotopen er velegnet til projekter med klimatilpasning

• Mange blomstrende planter som f.eks. kattehale og alm. mjødurt

 • Name
  Eng-rørhvene
  Latin Name
  ( Calamagrostris canescens )
 • Name
  Rød-el
  Latin Name
  ( Alnus glutinosa )
 • Name
  Eng-nellikerod
  Latin Name
  ( Geum rivale )
 • Name
  Hjertegræs
  Latin Name
  ( Briza media )
 • Name
  Alm. fredløs
  Latin Name
  ( Lysimachia vulgaris )
 • Name
  Alm. kællingetand
  Latin Name
  ( Lotus corniculatus )
 • Name
  Strand-trehage
  Latin Name
  ( Triglochin maritima )
 • Name
  Frøstand af alm. kællingetand
 • Name
  Alm. mjødurt
  Latin Name
  ( Filipendula ulmaria )
 • Name
  Lancet-vejbred
  Latin Name
  ( Plantago lanceolata )
 • Name
  Eng-nellikerod
  Latin Name
  ( Geum rivale )
 • Name
  Katteskæg
  Latin Name
  ( Nardus stricta )