OVERDREV

Allerede i bronzealderen blev de mest magre, stenede jorde udvalgt som græsningsarealer, kaldet overdrev. De lå ofte hen, som de havde ligget siden istiden. Tiderne formede sammen med afgræsning, jordbundstype og klimatiske forhold den biotop, vi kalder overdrev. I dag er der kun få overdrev tilbage i Danmark.

• Tiltrækker bestøvende bier og sommerfugle som sortåret hvidvinge

• Overdrev er en hårdfør biotop velegnet til vejbede og grønne tage

 • Name
  Rundbælg
  Latin Name
  ( Anthyllis vulneraria )
 • Name
  Smalbladet timian
  Latin Name
  ( Thymus serpyllum )
 • Name
  Cikorie
  Latin Name
  ( Cichorium intybus )
 • Name
  Stor knopurt
  Latin Name
  ( Centaurea scabiosa )
 • Name
  Hvid okseøje
  Latin Name
  ( Leucanthemum vulgare )
 • Name
  Blodrød storkenæb
  Latin Name
  ( Geranium sanguineum )
 • Name
  Alm. brunelle
  Latin Name
  ( Prunella vulgaris )
 • Name
  Knoldet mjødurt
  Latin Name
  ( Filipendula vulgaris )
 • Name
  Blåhat
  Latin Name
  ( Knautia arvensis )
 • Name
  Skov-jordbær
  Latin Name
  ( Fragaria vesca )
 • Name
  Mark-frytle
  Latin Name
  ( Luzula campestris )
 • Name
  Bakke-nellike
  Latin Name
  ( Dianthus deltoides )