HEDE

Heden er et stykke menneskeskabt kulturlandskab opstået som følge af tidligere bønders skrælning af tørv, afgræsning og udpining af jorden. Hedens jord er tør, sur og udpint, hvilket skaber livsgrundlaget for den helt specielle vegetation. Hedelyngen dominerer og tiltrækker opmærksomhed, når den fremstår som store lyngfarvede flader i sensommerlandskabet, hvor de sukkersøde, nektarrige blomster lokker tusinder af honningbier og andre insekter til.

• Hedelyng er en nektarbombe for bestøvende insekter

• Heden er tørkeresistent, næringsfattig og velegnet til grønne tage

 • Name
  Liden klokke
  Latin Name
  ( Campanula rotundifolia )
 • Name
  Græsbladet fladstjerne
  Latin Name
  ( Stellaria graminea )
 • Name
  Alm. røllike
  Latin Name
  ( Achillea millefolium )
 • Name
  Gul evighedsblomst
  Latin Name
  ( Helichrysum arenarium )
 • Name
  Hedelyng
  Latin Name
  ( Calluna vulgaris )
 • Name
  Gul snerre
  Latin Name
  ( Galium verum )
 • Name
  Smalbladet timian
  Latin Name
  ( Thymus serpyllum )
 • Name
  Fåre-svingel
  Latin Name
  ( Festuca ovina )
 • Name
  Aks-ærenpris
  Latin Name
  ( Veronica spicata )
 • Name
  Rødknæ
  Latin Name
  ( Rumex acetosella )
 • Name
  Håret høgeurt
  Latin Name
  ( Pilosella officinarum )
 • Name
  Blåbær
  Latin Name
  ( Vaccinium myrtillus )