ENG

Engen er et fugtigt, sollyst område, hvor den lave vegetation domineres af græsser og urter. Engen opstår ved vådområder, hvor der i lang tid har været slået hø eller hvor kreaturer har græsset, hvilket favoriserer tidligt blomstrende planter, som har sat frø, når høet slås. Herved opstår den tidligt blomstrende engflora med f.eks. dagpragtstjerne, kattehale og røllike.

• Engen har en stor artsrigdom af planter, padder og fugle

• Tiltrækker sommerfugle som violetrandet ildfugl og isblåfugl

 • Name
  Kær-tidsel
  Latin Name
  ( Cicium palustre )
 • Name
  Engkarse
  Latin Name
  ( Cardamine pratensis )
 • Name
  Gul fladbælg
  Latin Name
  ( Lathyrus pratensis )
 • Name
  Læge-baldrian
  Latin Name
  ( Valeriana officinalis )
 • Name
  Dag-pragtstjerne
  Latin Name
  ( Silene dioica )
 • Name
  Lyse-siv
  Latin Name
  ( Juncus effusus )
 • Name
  Kattehale
  Latin Name
  ( Lythrum salicaria )
 • Name
  Lancet-vejbred
  Latin Name
  ( Plantago lanceolata )
 • Name
  Eng-storkenæb
  Latin Name
  ( Geranium pratense )
 • Name
  Sump-kællingetand
  Latin Name
  ( Lotus pendunculatus )
 • Name
  Nyse-røllike
  Latin Name
  ( Achillea ptarmica )
 • Name
  Eng-nellikerod
  Latin Name
  ( Geum rivale )