Grønnegyden

Biotop:
Eng, Hede, Overdrev, Rigkær, Skov, Strand, Strandeng
Adresse:
Grønnegyden 148, 5270 Odense
Årstal:
2012
Design:
3XN
Udførsel:
Urbangreen®

I Grønnegyden ved Odense ligger URBANGREEN's® gartneri, Gartneriet 3kanten A/S. Her produceres URBANGREEN's® planteplugs og klargøres til udplantning. Ved gartneriet er der anlagt en række prøveparceller, så de besøgende kan følge udviklingen af de naturlige biotoper udplantet som både grønnne tage og vægge.